Šetříme lidem peníze za energie a dáváme etickou podnikatelskou příležitost

jak jsme lidem pomohli?

kdo jsme?

ENERGY REVOLUTION je firma, zabývající se energetickým poradenstvím a osvětou této profese v prostředí sociálních sítí. ENERGY REVOLUTION využívá vzdělávací a IT systém společnosti Optimal-Energy.cz, a.s., je však založena na vlastní právní subjektivitě.

Podnikatelský záměr ENERGY REVOLUTION je založen na poskytnutí podnikatelské příležitosti v oblastech energetiky, motivace a školení s cílem vyškolit a certifikovat zájemce na pozici energetický poradce.

ENERGY REVOLUTION dává možnost stát se spolumajitelem energetických společností za předpokladu vlastní vysoké produkce. Tím poskytuje příležitost vydat se na cestu k vlastní  finanční prosperitě v etickém podnikání. Etikou v oblasti energetiky se rozumí férové jednání v rámci péče o zákazníky a úspora finančních prostředků za energie, která je na základě této spolupráce se zákazníkem poskytnuta. ENERGY REVOLUTION šetří také životní prostředí díky menší spotřebě vody.

naše služba

Činnost certifikovaných poradců v oblasti energetické úspory je založena na vstupní analýze klientova portfolia. Certifikovaný poradce tak na základě vstupní analýzy zjistí současný stav a nabídne optimální řešení. V další fázi následuje ze strany certifikovaného poradce nabídka vhodné optimalizace přinášející úsporu.

VSTUPNÍ ANALÝZA​

Cílem vstupní analýzy je zjistit aktuální spotřebu a nalézt možnosti energetických úspor u daného klienta z řad domácnosti, firmy či veřejne instituce. Klientovi jsou prezentovány jednotlivé kroky, vedoucí k efektivní úspoře peněz. Na základě toho získá energetickou studii s návrhem optimalizace na ceně elektřiny a zemního plynu. Certifikovaný energetický poradce poskytne nejvhodnější řešení od středních a velkých dodavatelů jako je EP energy trading, Dobrá Energie, Lama, Pražská plynárenská apod.) a dále na základě technologických řešení jako je optimalizace distribuční sazby, sloučení odběrných míst, fotovoltaická elektrárna, spořiče vody, změna technologie osvětlené a mnohé další.

OPTIMALIZACE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ

Vybere-li si klient konkrétní řešení od našeho energetického poradce, následuje fáze zprostředkování zvoleného řešení. Výstupem této spolupráce je kompletní zprostředkování  služby od nově zvoleného dodavatele. Tímto postupem získává klient profesionální službu vedoucí k finanční úspoře.

KARIÉRA​

Kariéra energetického poradce v ENERGY REVOLUTION začíná školením Kurz energetické gramotnosti. V závěru školení je poradci umožněno splnění certifikačního testu, po jehož splnění je schopen danou činnost vykonávat. Kurz energetické gramotnosti je akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Po absolvovaném školení je poradce schopen samostatně vykonávat činnost také díky analytickému oddělení. Poradce s klientem vyplní dotazník ohledně energetického nastavení. Vybrané podklady, včetně vyúčtování elektřiny a plynu, zasílá na centrální analytické oddělení. Analytik je zaměstnancem centrály a danou činnost vykonává na hlavní pracovní úvazek. Analytik  zpravuje energetickou studii s návrhy energetických úspor pro klienta. Do možnosti energetických úspor jsou zahrnuty produkty jako je fotovoltaická elektrárna, optimalizace diostribučních sazeb, optimalizace jističe, změna dodavatele, změna chlazení, radiátorové folie, spořiče vody, úsporné sprchy nebo změna technologie svícení.

Výstupem analýzy je kalkulace energetických úspor pro daného klienta. Tuto kalkulaci úspor představí danému klientovi nový cerftifikovaný energetický poradce buď sám (v případě, že je výstup jednoduchý) a nebo společně s profesionálním specialistou (např v případě, kdy zjistíme, že je pro klienta vhodná fotovoltaická elektrárna).

V následujících 5 týdnech projde poradce akademií Jak začít, kde prohlubuje svoje teoretické i praktické znalosti v oblasti energetiky.  Tato akademie je opět zakončena certifikačním testem. V případě, že má poradce zájem, je po tomto školení připravena další pěti týdenní akademie Jak na firmy, kde se poradce mimo jiné  učí jak pracovat s korporátní klientelou. Tento cyklus školení je opět zakončen certifikačním testem. V rámci ENERGY REVOLUTION jsou momentálně tyto akademie školeny během covidu online formou a jsou zdarma. 

Jediný možný způsob zisku v ENERGY REVOLUTION s.r.o. je takový, že poradce pomůže k úsporám klientovi a pouze v takovém případě vydělá také manažer a firma, která ho vzdělává a vede k profesionalitě. Profese energetického poradce se tak zařazuje do podobné pozice jako např. profese realitního makléře. Makléř má část z provizi za prodanou nebo pronajatou nemovitost, část provize získává nadřízený manažer a část získává firma.

Další vzdělávání probíhá v rámci leadership akademie a později případné vysokoškolské studium BBA a MBA, kde máme akreditované obory.

kontakt

ENERGY REVOLUTION s.r.o.

IČ: 09700871

Telefon: +420 776 454 904
E-mail: ruman@energyrevolution.cz